Dombrusss.pl :)
Heheszky 46.29.20.162:2779 Wbij CoD MoD Cs ;)

Kody do Skyrim Elder Scrolls V

W dowolnym momencie wciśnij klawisz [~], co powinno doprowadzić do wyświetlenia okna konsoli. Możesz teraz wpisywać następujące polecenia:

 

advancepclevel – awans na wyższy poziom doświadczenia
advancepcskill x y – rozwój umiejętności x o y poziomów (zamiast x musisz wpisać oryginalną angielską nazwę umiejętności; zamiast y musisz wpisać jakąś wartość, np. 10)
advskill x y – rozwój umiejętności x o y punktów (zamiast x musisz wpisać oryginalną angielską nazwę umiejętności; zamiast y musisz wpisać jakąś wartość, np. 10)
caqs – zaliczenie wszystkich smoczych prób


coc qasmoke – obszar testowy
coc x – szybka podróż do lokacji x (zamiast x musisz wpisać jej oryginalną angielską nazwę)
enableplayercontrols – możliwość poruszania się podczas wyświetlania cut-scenek
fov x – ustalenie pola widzenia na poziomie x (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 100)


help – lista komend
kill – zabicie aktualnie namierzonego przeciwnika
killall – zabicie wszystkich okolicznych przeciwników
movetoqt – teleportacja do celu aktualnie zaliczanego questu


player.additem 0000000a x – otrzymanie x wytrychów (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 50)
player.additem 0000000f x – otrzymanie x sztuk złota (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 1000)
player.additem x – otrzymanie przedmiotu x (zamiast x musisz wpisać identyfikator przedmiotu)
player.addspell x – odblokowanie zaklęcia x (zamiast x musisz wpisać identyfikator zaklęcia)


player.incpcs x – rozwój umiejętności x o 1 punkt ((zamiast x musisz wpisać oryginalną angielską nazwę umiejętności)
player.modav burden x – ustalenie aktualnego obciążenia postaci na poziomie x(zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 10)
player.modav carryweight x – ustalenie maksymalnego limitu udźwigu na poziomie x (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 500)
player.modav dragonsouls x – otrzymanie x smoczych dusz (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 10)


player.placeatme x – pojawienie się postaci niezależnej x (zamiast x musisz wpisać identyfikator postaci niezależnej)
player.setav fatigue x – ustalenie ilości punktów kondycji bohatera na poziomiex (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 1000)
player.setav health x – ustalenie ilości punktów zdrowia bohatera na poziomie x(zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 1000)
player.setav magicka – ustalenie ilości punktów many bohatera na poziomie x(zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 1000)


player.setav speedmult x – zwiększenie szybkości przemieszczania się o xprocent (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 100)
player.setlevel x – bohater znajduje się na x poziomie doświadczenia (zamiast xmusisz wpisać jakąś wartość, np. 30)
player.setscale x – ustalenie wielkości bohatera na poziomie x (zamiast xmusisz wpisać jakąś wartość i domyślnie jest to 1)
psb – odblokowanie wszystkich zaklęć


removeallitems – pozbawienie aktualnie namierzanej postaci niezależnej wszystkich przedmiotów z jej inwentarza
resurrect – wskrzeszenie namierzanej postaci
saq – rozpoczęcie wszystkich questów
setownership – legalne zdobycie (bez posądzenia o kradzież) aktualnie namierzonego obiektu


setpcfame – popularny bohater
setpcinfamy – znienawidzony bohater
showracemenu – wyświetlenie menu ras
tai – wyłączenie SI postaci


tcai – wyłączenie SI wrogów w bitwie
tcl – wyłączenie kolizji
tdetect – prostsze okradanie postaci niezależnych
tfc – większa swoboda ruchu kamery


tfow – zmiana pola widzenia
tg – zniknięcie trawy
tgm – nieśmiertelność
tm – zniknięcie okien menu


tmm 1 – odkrycie wszystkich lokacji na mapie (tmm 0 przywraca stan początkowy)
unlock – otwarcie namierzonego zamkniętego obiektu (po wprowadzeniu kodu konieczne może się okazać dodatkowe wciśnięcie lewego przycisku myszy)